Der stilles i dag store administrative krav til små personligt drevne virksomheder i form af f.eks. bogføring, bankafstemning, momsangivelse, lønadministration og udarbejdelse af regnskaber. 

Hvis du ønsker at bruge din tid på det, du har forstand på og synes er sjovt, så overlad det kedelige og tidskrævende administrative arbejde til mig. 

Alt afhængig af lyst og pengepung kan du vælge at aflevere bilagene i en kasse, hvor jeg så sørger for den videre behandling. Du kan også vælge selv at indsætte bilagene i ringbind, føre en kassekladde og afstemme banken, hvorefter jeg blot vil foretage bogføringen på edb. 

Når året er gået, udarbejder jeg dit årsregnskab og selvangivelse samt beregner din skat. 

Hvis dette har vakt din interesse, så kontakt mig for en uforpligtende snak.